KARP-SOJA EXPRESS - Teatr im. S.I. Witkiewicza, Zakopane 2013